Teknologi Solar SMA - Bekalan Tenaga Pintar dan Bebas

Sebagai peneraju global yang pakar dalam teknologi sistem fotovolta dan penyelesaian tenaga, SMA menetapkan standard bagi bekalan tenaga digital yang boleh diperbaharui dan berpencar. Penyelesaian inovatif bagi penggunaan fotovolta dalam segala saiz dan perkhidmatan tidak tertanding yang ditawarkan kepada pengguna kami di seluruh dunia dapat memberikan mereka kebebasan yang lebih tinggi dalam masa yang sama memenuhi keperluan tenaga mereka. Dengan kerjasama rakan kongsi dan pelanggan, SMA memastikan bekalan tenaga yang boleh berdiri sendiri, berpencar dan boleh diperbaharui.


SMA menawarkan penyelesaian 360° bagi bekalan kuasa yang boleh diperbaharui dan bebas