Teknologi Solar SMA - Bekalan Tenaga Pintar dan Bebas

Sebagai peneraju global yang pakar dalam teknologi sistem fotovolta dan penyelesaian tenaga, SMA menetapkan standard bagi bekalan tenaga digital yang boleh diperbaharui dan berpencar. Penyelesaian inovatif bagi penggunaan fotovolta dalam segala saiz dan perkhidmatan tidak tertanding yang ditawarkan kepada pengguna kami di seluruh dunia dapat memberikan mereka kebebasan yang lebih tinggi dalam masa yang sama memenuhi keperluan tenaga mereka. Dengan kerjasama rakan kongsi dan pelanggan, SMA memastikan bekalan tenaga yang boleh berdiri sendiri, berpencar dan boleh diperbaharui.

55 gigawatt pemasangan kuasa di seluruh dunia

55 GIGAWATT PEMASANGAN KUASA DI SELURUH DUNIA

menunjukkan kami mempunyai penyelesaian yang paling berkesan dan berjaya bagi pemasangan fotovolta dalam segala saiz, kelas kuasa dan spesifikasi grid.

Pengalaman selama 35 tahun dalam industri solar

PENGALAMAN SELAMA 35 TAHUN DALAM INDUSTRI SOLAR

atas hasil usaha lebih daripada 3,000 pekerja SMA di 20 buah negara dan memastikan tenaga boleh diperbaharui dapat meninggalkan fasa perintis lantas semakin menjadi norma di seluruh dunia.

100% tenaga boleh diperbaharui bagi masa depan

100% TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI BAGI MASA DEPAN

merupakan matlamat untuk dicapai dengan penyelesaian yang sofistikated bagi bekalan elektrik digital dan berpencar untuk masa depan.


SMA menawarkan penyelesaian 360° bagi bekalan kuasa yang boleh diperbaharui dan bebas